"WZDZ" Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulęcinie jest społeczną organizacją oświatową o statucie stowarzyszenia. 

Początki działalności Ośrodka sięgają lat powojennych, od 1945 roku kształci i doskonali dorosłych w różnych formach zawodowych.

Podstawowe kierunki działalności Zakładu to:

  • Kształcenie w systemie kursowym - kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu, długookresowe przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu Liceum Ogólnokształcącego,
  • Teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu uczniów, młodocianych w warunkach szkoleniowo – produkcyjnych,
  • Działalność produkcyjna.


Usługi szkoleniowe prowadzone są w dwóch formach, jako szkolenia z wolnego naboru oraz szkolenia zlecone przez instytucje. Tematyka organizowanych szkoleń jest różnorodna, dostosowana do oczekiwań zleceniodawców.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, szerokim zasobem programów nauczania oraz nowoczesną i specjalistyczną bazą dydaktyczną.

Posiadamy również doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszym Zakładzie praktyczną naukę zawodu pobierają uczniowie w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń.

Przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulęcinie działa również warsztat szkoleniowy. Oferujemy swoje usługi w zakresie spawalnictwa, ślusarstwa, tokarstwa i frezarstwa.

Jesteśmy jedynym w Polsce producentem szlifierki dwutarczowej OND - 350, która posiada Certyfikat Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie

footer_loga_ue_new